سفارش تبلیغ
صبا
مجله التکرونیکی وبلاگ های پایگاه شهید سیدمصطفی خمینی(ره) قم

 
تاریخ : یکشنبه 90/12/28

تربیت کردن مثل راه است طی باید کرد.
تربیت کردن مثل مسئله است حل باید کرد.
تربیت کردن مثل قالی بافتن است گره باید زد.
تربیت کردن مثل باغبانی است عشق باید ورزید.
تربیت کردن دشوار است تحمل باید کرد.
تربیت کردن تعهد است عمل باید کرد.
تربیت کردن راز است کشف باید کرد.
تربیت کردن هدیه است قبول باید کرد.
تربیت کردن تفریح است بازی باید کرد.
تربیت کردن دراز مدت است صبر باید کرد.
مسئله مهمیه اگه جدی بگیریم!
ارسال توسط بسیجی
 
تاریخ : جمعه 90/11/7

عازم جبهه بودم. یکی از دوستانم برای اولین بار بود که به جبهه می آمد. مادرش برای بدرقه ی او آمده بود. خیلی قربان صدقه اش می رفت و دائم به دشمن ناله و نفرین می کرد.
به او گفتم: « مادر شما دیگه بر گردید فقط دعا کنید ما شهید بشیم. دعای مادر زود مستجاب می شود.»
او در جواب گفت:« خدا نکنه مادر، الهی صد سال زیر سایه ی پدر و مادرت زنده بمونی! الهی که صدام شهید بشه که اینجور بچه های مردم رو به کشتن می ده!»
به نقل از وبلاگ جغله های صالحین من 
ارسال توسط بسیجی

اسلایدر