سفارش تبلیغ
صبا
مجله التکرونیکی وبلاگ های پایگاه شهید سیدمصطفی خمینی(ره) قم

با بیل میکانیکی در حال کندن زمین بودم که ناگهان حاج آقا گنجی و یکی دیگر از بچه ها داخل گودال پریدند. خیلی عجیب بود.(استخوان) یک دست شهید که از مچ قطع شده بود و آب زلالی هم از حفره خاکریز بیرون می ریخت. گفتم شاید آب از قمقمه شهید باشد
مطلب کامل را در وبلاگ 313 کیلومتر تا کربلا بخوانید 


تقحص شهدا
ارسال توسط بسیجی

اسلایدر